Sosyal Göstergeler

Sosyal Göstergeler

Eğitim  2016 – 2017 Öğretim Yılı 1. Dönem
Okul Öncesi Okul Sayısı
784
İlkokul Sayısı 480
Ortaokul Sayısı
491
Genel Öğretim Okul Sayısı
166
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul Sayısı 169
Genel Ortaöğretim Öğrenci Sayısı 87.225
İlkokul Sayısı 579
Ortaokul Sayısı 505
Genel Ortaöğretim Okul Sayısı 99
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Öğrenci Sayısı 101.838
  2016 – 2017 Öğretim Yılı
Üniversite Sayısı 2
Vakıf Meslek Yüksek Okulu Sayısı
1
Görevli Öğretim Elemanı Sayısı
2.697
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Toplam Öğrenci Sayısı
63.317
Yüksek Lisans ve Doktora Düzeyindeki Toplam Öğrenci Sayısı 8.664

 

Sağlık
 2015
Hastane Sayısı 39
Sağlık Bakanlığı Hastane Sayısı 19
Özel Hastane Sayısı 18
Üniversite Hastane Sayısı 1
Diğer Hastane Sayısı (Askeri) 1
Toplam Hastane Yatak Sayısı 6.808
Özel Hastane Yatak Sayısı 1.144
Diğer Hastane Yatak Sayısı (Sağlık Bakanlığı, Üniversite, Askeri) 5.664

 

Kültür
2016
Sinema Salonu Sayısı 63
Sinema Koltuk Sayısı 7.360
Tiyatro Salonu Sayısı 15
Tiyatro Koltuk Sayısı 4.423
Müze Sayısı 21
Halk Kütüphanesi Sayısı 17

 

Kaynak:Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (Kültür, Sağlık İstatistikleri), Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Öğretim İstatistikleri, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)